15 de Novembro – Día da Adherencia ao Tratamento

O 15 de novembro celebrase o Día da Adherencia ao Tratamento, un problema sanitario de magnitude mundial. A OMS estima que o 50% dos pacientes con enfermidades crónicas non cumplen adecuadamente o tratamento prescrito nos países desenvolvidos. Ademais, se estima que a non-adherencia contribue a unhas 200.000 mortes cada ano en Europa e supón un coste para o sistema sanitario de 125 mil milóns de euros, o cal corresponde a uns 11.250 millones anuaies en España. Estos datos poñeen de manifesto a magnitude do problema sanitario que supón a falta de adherencia aos tratamentos, á que a Farmacia Comunitaria pode contribuir, en cooperación co resto de profesionais sanitarios, a través dos servizos asistenciais. (Recuperado de www.portalfarma.com)

A continuación, expoñemos as opinións de diferentes profesionais do ámbito:

  • Enrique Martinez Parajó – Licenciado en farmacia, Responsable na Farmacia Puentevea:

Para que un pacente teña adherencia o tratamento debe coñecer para que é o tratamento, e decir, a veces sucede que os profesionais dan ou damos unha información pouco clara para que é o tratamento, esto fai que o pacente abandone a ahderencia o tratamento porque non consigue as ventaxas que se lle habian explicado cando se lle prescribiu ou se lle dispensou por primeira vez o tratamento.

Para mellorar a adherencia nas farmacias dispoñemos de sistemas de dosificación personalizada (SPD) que fai que teñamos un maior control de como as toma e si esta tomando correctamente o tratamento.

 

  • Abel – Graduado en farmacia:

A falta de adherencia débese en gran parte a falta de implicación do paciente no seu tratamento. Esto é por falta de pedagoxía e porque o antigo modelo no cal o médico “impón” o tratamento ao paciente está caduco. O paciente esixe, cada día máis, ser participe do tratamento (aínda que non teñan nin idea). Dende a farmacia insistimos en explicar o uso do medicamento en base ao que o paciente di que llo deron.

Por outro lado, vemos que cantidad de pacientes necesitan unha revisión a conciencia do tratamento. Existen cantidade de duplicidades e medicamentos que interaccionan entre eles. Esto suele deberse a diferentes médicos e especialistas que engaden prescricións sen borrar as anteriores.

Según diferentes estudios (nós contribuimos no CUMPLEGA, estudio de adherencia promovido por SEFAC) a maioría dos problemas de adherencia baséanse na forma de educación sanitaria.

 

  • Mila Piñeiro – “Técnico de farmacia:

A adherencia o tratamiento é a actitude e o compromiso hacia a medicación. Ten varios factores importantes como o anímico, psicolóxico e a motivación. A ausencia desta adherencia pode ter efectos negativos no tratamento como a ineficacia terapéutica sobre a doenza para o que foi pautado, polo tanto é de suma importancia conseguir esta adherencia do doente e seguir as pautas marcadas tanto polo médico prescritor como polo farmacéutico que lle dispense dito tratamento, que poden ser pautas como manter horarios, número de comprimidos, con ausencia ou presencia de alimentos…

 

Imagen relacionada

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *