A IMPORTANCIA DA ALINEACIÓN POSTURAL NA MARCHA (DEAMBULACIÓN)

A marcha é a capacidade de poder trasladarnos dun lado a outro e máis que iso é un dos indicadores máis importantes de autonomía. Os pacientes con trastornos da marcha, xa sexa por diferentes lesións do sistema nervioso, caídas ou lesións musculares, a menudo manifestan inhabilidad de levar o peso corporal sobre os membros afectados, o cal pode darse por: patróns anormais de marcha, debilidade muscular, carga inversa do peso sobre un membro para facilitar a transferencia do paso na ambulación, disminución do equilibrio… . A reeducación da marcha é a suma de coordinación, propiocepción, forza e movilidade, que se traballarán con diferentes técnicas para así proporcionar unha óptima recuperación. Un aspecto fundamental da rehabilitación física e neurolóxica é mellorar a capacidade para alcanzar unha marcha independiente ou asistida por axudas biomecánicas (bastón, bastón inglés, caminador, prótesis, ortesis etc.

A mayoría de los desbalances musculares debense á inadecuada alineación postural que se presenta en certos músculos encargados de mantener unha adecuada postura ó realizar as diferentes actividades cotidianas. Para unha correcta alineación os músculos agonistas (os que realizan o movemento) e antagonistas (os contrarios ó movemento realizado) teñen que realizar a súa función e ó mesmo tempo estar fortes. Se temos unha musculatura máis débil que outra, un lado do corpo ou un grupo muscular traballará máis que os outros exercendo unha sobrecarga nas diferentes articulacións o cal va a desencadear as diferentes patoloxías osteomusculares.

 

Imagen relacionada

O primeiro paso na reeducación postural así como nunha boa marcha sería unha VALORACIÓN INICIAL na que se establecen uns obxetivos específicos para cada paciente basados no criterio profesional e nos obxetivos funcionais, de forma que o tratamento permita obter os resultados desexados polo paciente. É importante ter presente si solo afecta os músculos ou si presenta un desaxuste ou desalineación postural que involucra as articulacións (escoliosis, cifosis, espalda plana, pinzamientos, hernias, desgastes articulares por sobre carga…). Dependendo do grado de complexidade das alteracións verase reflexado o noso grado de recuperación dos diferentes desbalances.

            Astrid Henao Jaspe,

Diplomada en Fisioterapia.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *