Entrenando capacidades

Posted on
Nos talleres de Lectoescritura de ETAPAS traballamos as capacidades nas que os rapaces presentan maior dificultade. "Igual que un ten que entrenar os músculos nun ximnasio, entrenamos en ETAPAS o ce... Read More